ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  2016/2017

Lp.

Nazwisko i Imię                      

   Nazwa zajęć

Dzień tygodnia/godzina

1.       

Brońska Ewa                  

 Kółko recytatorsko- teatralne

w/g potrzeb

2.       

Gucwa Maria                

 Zajęcia sportowe dla dziewcząt - piłka siatkowa

Środa  15 00 – 16 00

3.       

Gucwa Tomasz             

 Programowanie mikrokontrolerów

 Wtorek  14 05 – 15 00    

4.       

Forczek-Serafin Beata 

 Pracownia fryzjerska - wykonywanie zabiegów fryzjerskich

czwartek     13 10 – 14 00

5.       

Ligęza Cecylia                 

 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

środa 19 00 – 20 00

6.       

Maliniak Janina              

 Zajęcia sportowe piłka ręczna – hala sportowa ZS Nr 1 Bobowa

Środa   19 00 – 20 00

7.       

Pękala Renata                

 Zajęcia wyrównawcze

Czwartek  14 00 – 1445

8.       

Średniawa Janusz         

Zajęcia sportowe – piłka siatkowa

Wtorek 15 30 

9.       

Wołkowicz Edyta         

 Doradztwo edukacyjno- zawodowe

wg potrzeb poniedziałek i czwartek w internacie

10.   

Iwańska Alicja               

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla II klas ZS

Poniedziałek l.7

11.   

Gucwa Joanna              

 Konsultacje maturalne

Wtorek  8 00 – 8 45