PLAN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU/ZAJĘĆ

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

na rok szkolny 2017/2018  

 organizowanych na zewnątrz

Oznaczenie

klasy

Nazwa zawodu

Forma praktycznej nauki zawodu

Termin

Liczba  godzin /tygodni/

III aT

Technik pojazdów samochodowych

zajęcia praktyczne

wtorek

5/tydzień

III aT

Technik pojazdów samochodowych

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

środa

3/tydzień

III aT

Technik pojazdów samochodowych

pracownia elektrotechniki i elektroniki

środa

3/tydzień

III aT

Technik informatyk

praktyka zawodowa

od 01.03.2018 r.

do 28.03.2018 r.

160/4/

III aT

Technik ekonomista

praktyka zawodowa

od 01.03.2018 r.

do 28.03.2018 r.

160/4/