PLAN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

na rok szkolny 2019/2020  

 organizowanych na zewnątrz

Ozn. klasy

Nazwa zawodu

Rodzaj zajęć

Termin realizacji

Liczba godzin

/tygodni/

3 aT

 

 

Technik pojazdów samochodowych

zajęcia praktyczne

wtorek

5 / tydzień

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

poniedziałek

3 / tydzień

pracownia elektrotechniki i  elektroniki

poniedziałek

3 / tydzień

praktyka zawodowa

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

160 /4/

Technik informatyk

praktyka zawodowa

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

160 /4/

1 aSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

wtorek, środa

zgodnie z kodeksem pracy

1 bSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

czwartek, piątek

zgodnie z kodeksem pracy

2 aSB

wszystkie zawody

zajęcia praktyczne

poniedziałek, wtorek

zgodnie z kodeksem pracy

3 aSB

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

zajęcia praktyczne

środa, czwartek

zgodnie z kodeksem pracy

oddział wielozawodowy

zajęcia praktyczne

wtorek, środa, czwartek

zgodnie z kodeksem pracy