EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2020 roku  /  Harmonogram
 2. Zgłoszenia do egzaminu / Deklaracje do pobrania
 3. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2020 / Do pobrania
 4. Informacje o egzaminie zawodowym:
  Formuła 2012
  Formuła 2017
 5. Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2012 roku Do pobrania
 6. Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017 roku Do pobrania
 7. Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2019 roku Do pobrania