EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku  /  Harmonogram
  2. Zgłoszenia do egzaminu / Deklaracje do pobrania
  3. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Do pobrania
  4. Informacje o egzaminie zawodowym:
    Formuła 2012
    Formuła 2017
  5. Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2012 roku Do pobrania
  6. Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017 roku Do pobrania