Technik ekonomista

                         4 i 5 - LETNIE TECHNIKUM

 TECHNIK EKONOMISTA

 Kwalifikacje:

K1 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
K2 - Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Zawód technik ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Zawód ekonomisty jest dobrą inwestycja w przyszłość, jest zawodem otwartym, uniwersalnym, o szerokich możliwościach zatrudnienia

Absolwent kończący szkołę w tym zawodzie zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań::

·         planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

·         obliczania podatków;

·         prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

·         prowadzenia rachunkowości;

·     wykonywania   analiz   i   sporządzania   sprawozdań   z   działalności   podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Możliwości zatrudnienia: urzędy administracji urzędy skarbowe, biura księgowe, banki, sekretariaty, agencje celne, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, stowarzyszenia i fundacje, własna firma, firmy produkcyjne, handlowe i usługowe,

Kierunki studiów związanych z ekonomią: Ekonomia, Zarządzanie, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Ekonomika menedżerska, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rozszerzenie:

  • język angielski
  • język polski


Comments