DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I WYWIADÓWKI 2017/18

W celu zacieśnienia współpracy z rodzicami szkoła organizuje co miesiąc tzw. dni otwarte. Zainteresowani życiem szkoły rodzice uczniów mają wtedy okazję na indywidualne spotkania z nauczycielami.

 

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW I ZEBRANIA WYWIADOWCZE

w roku szk. 2017/2018 

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Wrzesień

22.09.2017 (piątek) 

godz. 15.00

Zapoznanie z planem dydaktyczno- wychowawczo - opiekuńczym szkoły, planem wychowawców klasowych, Statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania, wybór 3'ek, klasowych

2.

Październik

27.10.2017  (piątek) 
godz. 15:00 - 15:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych)

3.

Listopad

24.11.2017 (piątek) 
godz. 15:00 - 15:45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych

4.

Grudzień

15.12.2017 (piątek)

godz 15.00-15.45Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed półroczną klasyfikacją

5.

Styczeń

19.01.2018 (piątek) godz.15.00

Zebranie wywiadowcze z Rodzicami , analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

6.

Marzec

16.03.2018 (piątek) 
godz. 15.00 -15.45

Spotkania indywidualne Rodziców z wychowawcami, nauczycielami uczącymi (informacje o postępach w nauce uczniów, frekwencji na zajęciach, ewentualnych trudnościach edukacyjno-wychowawczych). Spotkania z Rodzicami klas maturalnych na miesiąc przed zakończeniem edukacji

7.

Maj

25.05.2018 (piątek)  
godz15.00-15.45

Zebrania wywiadowcze z Rodzicami, informacje o postępach w nauce i zachowaniu na miesiąc przed roczną klasyfikacją klas

8.

Czerwiec

22.06.2018 (piątek) 
godz. 9:00

Udział Rodziców w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 podsumowanie działalności pracy szkoły, sukcesy, wyróżnienia uczniów, rozdanie świadectw promocyjnych