NARODOWY PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA


    Z radością informujemy społeczność szkolną, że złożony przez naszą szkołę wniosek o zakwalifikowanie nas do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeszedł pomyślnie procedury weryfikacji i uzyskaliśmy w związku z tym dofinansowanie w wysokości 15.000 zł na zakup nowych książek do naszej biblioteki. 
    Program ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych. W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym uczniom, nauczycielom, rodzicom włączenia się w konsultowanie zakupów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa prosimy o zgłaszanie propozycji tytułów ciekawych, atrakcyjnych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.
     Zapraszamy również do wypełnienia ankiet przygotowanych przez zespół koordynujący realizację programu. 
Comments