KUCHARZ


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


KUCHARZ


Kwalifikacje:

K1 - Przygotowanie i wydawanie dań.


Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów 
w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem 
i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z ekspedycją potraw 
i napojów.

Możliwości zatrudnienia: Typowymi miejscami pracy kucharza małej gastronomii są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony również 
w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, pubach. Wraz z rozwojem usług gastronomicznych wielu kucharzy trafia do zajęć związanych z cateringiem.


Comments