ELEKTRYK


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


ELEKTRYK NOWOŚĆ


Kwalifikacje:

K 1 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 
i urządzeń elektrycznych

Praca elektryka polega na montażu i demontażu sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i kontroli ich pracy. W zależności od zdobytego wykształcenia i zajmowanego stanowiska obowiązki i zakres czynności elektryka mogą się różnić.

Elektryk układa kable i podłącza urządzenia elektryczne (np. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne), 
a następnie czuwa nad ich poprawną pracą. Może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową. Potrafi również posługiwać się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy,zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy energoelektroniczne

Możliwości zatrudnienia:Elektryk może znaleźć zatrudnienie:Elektryk może znaleźć zatrudnienie:Elektryk może znaleźć zatrudnienie:Elektryk może znaleźć zatrudnienie:Zawód elektryka zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Elektryk 
może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach - w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń 
i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej.
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne) i innych
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne) i innych
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne) i innych
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne) i innych

Comments