Aktualności


Zdalne nauczanie

opublikowane: 26 mar 2020, 03:38 przez Tomasz Gucwa   [ zaktualizowane 26 mar 2020, 03:39 ]

Drodzy Rodzice,

Dziękujmy za zrozumienie sytuacji zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa.

Wszyscy znajdujemy się w trudnym położeniu, a nasze dotychczasowe działania opierały się na wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W  związku z nowelizacją  rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy iż:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych obowiązuje  do 10 kwietnia 2020r. 

Pragniemy wyjść naprzeciw wyzwaniom niesionym przez tę nową sytuację i w związku z tym będziemy kontynuowali  kształcenie młodzieży w formie zdalnej.

W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nauka odbywa się w domu, szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy - rodzice, opiekunowie i nauczyciele motywowali dzieci i młodzież do nauki. Motywacja jest zawsze potrzebna, ale teraz - szczególnie. 

Przed nami okres pracy na odległość.  Materiały edukacyjne będą wysyłane poprzez platformę Classroom - Google. Również komunikacja z uczniem jak i rodzicem będzie się odbywać przez E-dziennik, e-mail, sms lub telefonicznie, Pragniemy zaznaczyć, że pomimo wielu trudności, braku systemowych rozwiązań, nauczyciele sami mobilizują się w sieci  i organizują zajęcia w różnej formie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim- odpowiedzialnością. 

Bardzo prosimy o pomoc w zmotywowaniu swoich dzieci do systematycznej i samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele na bieżąco będą przesyłać kolejne partie materiału do opracowania i utrwalenia. Proszę egzekwować od swoich dzieci wypełnianie tych obowiązków na miarę ich możliwości. Wiedza uczniów oraz postępy w nauce będą monitorowane i oceniane przez nauczycieli.

 Z wyrazami szacunku

Wojciech Szafraniec

Dyrektor szkoły


Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

opublikowane: 24 mar 2020, 04:06 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 24 mar 2020, 04:06 ]

Znalezione obrazy dla zapytania: informacja grafika Od 16 marca do 10 kwietnia 2020 r.
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
funkcjonuje w systemie zamkniętym.
Kontakt telefoniczny: 18 351 40 31 lub mailowy sekretariat@zsz.bobowa.pl

Uwaga!!!

opublikowane: 19 mar 2020, 01:38 przez Renata Pękala   [ zaktualizowane 20 mar 2020, 11:57 ]

W związku z rozpoczęciem zdalnego nauczania uczniowie którzy nie pamiętają hasła do konta na zsz.bobowa.pl proszeni są o kontakt  z p. Renatą Pękala 
 renata@zsz.bobowa.pl  (może być przez e-dziennik) w celu zmiany hasła. Dotyczy to wszystkich uczniów szkoły. 

Komunikat Dyrektora Szkoły !!!

opublikowane: 17 mar 2020, 03:49 przez Renata Pękala   [ zaktualizowane 17 mar 2020, 03:50 ]

    Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej informuje, że czas obecny nie jest czasem wolnym od nauki.

W związku z zamknięciem szkół z powodu koronawirusa, apeluję do wszystkich rodziców aby zadbali o to, żeby młodzież  pozostała w domu.

Nie jest to czas ferii ani wakacji – nauczyciele będą komunikować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny oraz classroom google wobec czego proszę śledzić informacje gdzie będzie podane przez nauczycieli co uczniowie będą musieli wykonać sami w domu.

Myślę, że czas spędzony przez uczniów w domu zostanie wykorzystany właściwie, nie będą podejmowane przez uczniów żadne ryzykowne zachowania, a uczniowie solidnie będą przygotowywać się do egzaminów.

Szkoła nasza będzie korzystać z usług:

- G Suite dla Szkół i Uczelni ( classroom Google)

- klas w Khan Academy - matematyka, fizyka, informatyka

- serwisu Duolingo - j.angielski

- Cisco Networking Academy - przedmioty zawodowe informatyczne


Prócz tego materiały i komunikaty MEN są dostępne na stronach:


https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/lekcje-z-internetu-rusza-govplzdalnelekcje


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

opublikowane: 11 mar 2020, 05:51 przez Tomasz Gucwa

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych;
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

opublikowane: 11 mar 2020, 05:45 przez Tomasz Gucwa


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

opublikowane: 4 mar 2020, 23:57 przez Tomasz Gucwa


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej. Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Wizyta dzieci z gorlickiej placówki opiekuńczo- wychowawczej w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej

opublikowane: 24 lut 2020, 00:20 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 24 lut 2020, 05:59 przez Tomasz Gucwa ]


W „tłusty czwartek”, 20 lutego  po raz kolejny bobowski internat gościł 24-osobową  grupę dzieci z gorlickiej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z opiekunami. Wspomniane dzieci od lat chętnie przybywają na te spotkania, wiedząc, że czeka je tutaj miła atmosfera, życzliwi gospodarze i specjalnie przygotowane atrakcje, które
z pewnością wprowadzają trochę radości w ich niełatwe życie.

Nie inaczej było i tym razem. Wieczór wypełniły  rozmowy przy suto zastawionym stole, przygotowanym jak zawsze przez pracowników internatu,  wspólne rozgrywki w tenisa stołowego, piłkarzyki czy gry
z wykorzystaniem konsoli, a także  możliwość wykonania prawdziwie karnawałowej fryzury, dzięki dyżurującym w pracowni fryzjerskiej uczennicom. Dużo emocji przyniosła rywalizacja wzorowana na popularnych „Kalamburach”. Nie zabrakło tańca i wspólnej zabawy,  jak na zakończenie karnawału przystało. Całości dopełniły słodycze przekazane dzieciom przy  końcu  spotkania. Goście także odwdzięczyli się gospodarzom oryginalnym podarunkiem. Już teraz umówiono się na następną wizytę za rok.

To sympatyczne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania grupy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i internatu ZSZ w Bobowej oraz bez ofiarowanego przez nich wsparcia finansowego.

Tym razem w roli gospodarzy wystąpili: dyrektor szkoły Wojciech Szafraniec, kierownik internatu Cecylia Ligęza, nauczyciele Beata Serafin-Forczek, Janusz Średniawa  i  Piotr Ptaszkowski,  a także  wolontariusze  oraz młodzież mieszkająca w internacie.


                                                  w imieniu organizatorów:  Janusz Średniawa

 
 
 
 
  
 
 

Zmiany w planie lekcji !!!!!

opublikowane: 11 lut 2020, 05:03 przez Renata Pękala

Od dnia 12.02.2020 obowiązuje zmieniony plan lekcji.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

opublikowane: 21 sty 2020, 23:53 przez Sekretariat Sekretariat   [ zaktualizowane 21 sty 2020, 23:54 ]

DyrPodobny obrazektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. St. Wyspiańskiego w Bobowej
zaprasza Rodziców uczniów
na zebranie ogólne 
oraz spotkanie z wychowawcami klas, 
które odbędzie się: 
w piątek 24.01.2020r.
o godzinie 15:00 na sali gimnastycznej.

1-10 of 384